Blog Soczewkomania.pl
Opinie o sklepie Soczewkomania.pl
Blog o soczewkach kontaktowych

<-- powrót na stronę główną

Jakie wady wzroku korygują soczewki kontaktowe?

Soczewki kontaktowe są bardzo małe, cienkie i zakłada się je bezpośrednio na źrenicę oka w celu korygowania wzroku. Posiadają odpowiednie parametry optyczne, które potrafią skorygować prawie każdą wadę wzroku.

Podstawowe wady wzroku, które możemy korygować za pomocą soczewek:
- krótkowzroczność (miopia)
- dalekowzroczność (nadwzroczność)
- astygmatyzm
- prezbiopia

Co to są soczewki sferyczne?

Soczewki sferyczne to soczewki kontaktowe przeznaczone do korekcji krótkowzroczności (miopii) i dalekowzroczności (nadwzroczności).

Krótkowzroczność (miopia)

Osoby posiadające krótkowzroczność mają trudności z widzeniem z daleka. Z bliska widzą wyraźnie i nie mają problemu z ostrością obiektów oddalonych do kilkudziesięciu centymetrów. Poza tą odległością przedmioty są zamglone lub rozmyte.

Dalekowzroczność (nadwzroczność)

Osoby z dalekowzrocznością dobrze widzą z daleka, jednak wyraźne widzenie z bliska jest dla nich trudne bądź zupełnie niemożliwe. Przy bardzo dużej nadwzroczności pacjenci muszą stale wytężać wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć, niezależnie od odległości.

Co to są soczewki toryczne?

Soczewki toryczne to soczewki kontaktowe przeznaczone do korekcji astygmatyzmu, które kompensują nieregularną powierzchnię gałki ocznej.

Astygmatyzm

Astygmatyzm jest powszechny i dotyka wiele osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jeżeli masz astygmatyzm widzisz niewyraźne lub zniekształcone przedmioty z każdej odległości zależnie od nasilenia wady. Astygmatyzmowi może towarzyszyć krótko- lub dalekowzroczność. Nie skorygowany astygmatyzm może powodować u pacjentów bóle głowy oraz złe samopoczucie. Ważne jest, aby astygmatyzm był korygowany za pomocą soczewek torycznych, których odpowiednim doborem może zająć się tylko wyspecjalizowany lekarz okulista.

Co to są soczewki progresywne?

Soczewki progresywne to soczewki kontaktowe przeznaczone do korekcji prezbiopii. Dzielą się na soczewki dwu- lub wieloogniskowe. Koryguje się nimi prezbiopię inaczej zwaną starczowzrocznością (niezdolność wyraźnego widzenia przedmiotów z bliska).

Prezbiopia

Prezbiopia to wada związana z wiekiem, która dotyka niemal wszystkich po ukończeniu 40-tego lub 50-tego roku życia. Mogą wystąpić wówczas trudności z wyraźnym widzeniem bliskich przedmiotów, takich jak druk w książce czy gazecie, szczególnie przy słabym oświetleniu. Bez odpowiedniej korekcji prezbiopia może prowadzić do bólów głowy i zmęczenia oczu, zwłaszcza, gdy praca wymaga skupienia wzroku. Odpowiednio dopasowane soczewki progresywne pozwalają nie tylko na doskonałą korekcję wzroku, ale również są dużo wygodniejsze niż okulary.

<-- powrót na stronę główną


Copyright © 2010-2023 Sklep Optyczny Soczewkomania.pl - Tanie soczewki kontaktowe sklep internetowy. All rights reserved.